ดูแลตัวเองอย่างไรให้ Botox อยู่นานที่สุด เรา Manthanee Clinic มีคำตอบให้กับคุณค่ะ

Manthanee Clinic
1. หลีกเลี่ยง การนวด กดจุด บริเวณที่รักษา เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง

2. ไม่ควรนอนราบหรือนอนตะแคง 3 ชั่วโมงแรกหลังการฉีด

3. หลีกเลี่ยงความร้อน เช่น การเข้าอบซาวน่า การทำเลเซอร์ 1 สัปดาห์ หลังการฉีด

4. ใช้ครีมและเครื่องสำอางได้ด้วยความนุ่มนวล

5. ใช้น้ำแข็งประคบได้ กรณีที่มีอาการบวมแดง ช้ำ

6. พยายามขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีด 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ยากระจายเข้ากล้ามเนื้อได้มากขึ้น

รอยนูนจากการฉีดจะหายไปเองภายใน 2-3 ชั่วโมง

จะเริ่มเห็นผลการรักษาใน 2-7 วัน และเห็นผลสูงสุดในสองสัปดาห

กลับมาพบแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีสิ่งผิดปกติใดๆ

บทความน่ารู้อื่นๆ